Overlade Kirke er lukket
 
Overlade Kirke fylder 100 år i 2016. I den anledning skal den have en større ansigtsløftning, og derfor er kirken lukket ned, mens håndeværkerne arbejder. Under renoveringen afholdes gudstjenester i konfirmandhuset, Der er indgået aftaler med menighedsrådene i Hyllebjerg og Ranum om, at Overlade kan låne deres kirker til bryllupper og begravelser imens Overlade Kirke er lukket. Det er i skrivende stund uvist, hvornår Overlade Kirke genåbnes. Forventningen er at det bliver til jul 2016.
Overlade Kulturcenter
 
Den 13. marts 2016 blev den selvejende institution "Overlade Kulturcenter" etableret på en stiftende generalforsamling i Overlade Hallen.
Der blev valgt en bestyrelse, som skal stå for den fremtidige drift af hallen. Bestyrelsen består af Kristian Haldrup (formand), Svend Støttrup (næstformand), Bodil Andersen (kasserer), Mogens Jensen (sekretær) og Kim Støvring (menigt medlem). Suppleanter blev Edgar Jensen og Grethe Ravnborg.
 
Knap 60 mennesker deltog i IK Vest Gymastiks nytårsmarch nytårsdag. Se mere her.
Fra venstre ses Thomas Reeckman, Mia Mikkelsen, Carina Hvorvarp, Jan Nielsen, Nis Virenfeldt, Kristian Haldrup, Lars Pedersen, Jesper Gautesen og Kim Qvesehl Larsen
Overlade Friskole er etableret
 
Den 9. december 2015 blev der holdt stiftende generalforsamling i Overlade Friskole. Omkring 70 af byens borgere var mødt, og der blev blandt andet valgt en bestyrelse.
Den består af Mia Mikkelsen (formand), Nis Virenfeldt (næstformand), Carina Hvorvarp (kasserer), Lars Pedersen (sekretær), Kim Qvesehl Larsen, Kristian Haldrup og Jesper Gautesen. Suppleanter blev Jan Nielsen og Thomas Reeckman.
 
Følg også friskolen på facebook her
Årets Overlade-borger
Mia Mikkelsen, der er medlem af skolebestyrelsen på Overlade Skole, medlem af bestyrelsen i Overlade Skoles Støtteforening og medinitiativtager til en friskole i Overlade, blev 30. oktober fortjent kåret som "Årets Overlade-borger".
Prisen uddeles af Overlade Borgerforening efter en folkeafstemning, som har fundet sted i brugsen.

Overlade Bykalender

 Kommende arrangementer i Overlade

title Sæsonstart i Overlade Badmintonklub

date Fredag d. 2. september 2016
time 16:00 - 17:30
venue Overlade Kulturcenter
description Sæsonen begynder for børn og unge med træner
details Flere detaljer..

title Gudstjeneste og sogneudflugt

date Søndag d. 4. september 2016
time 09:00 - 17:00
venue Konfirmandhuset
url Link
description Vi starter med en kort gudstjeneste i konfirmandhuset kl.9. Vi kører til Aalborg, hvor vi får en rundvisning i "Folkekirkens Hus" - kraftcenter for kirke og kultur i Nordjylland. Kl. 13 spiser vi frokost på Skalborg Kro - vi får en Skalborg platte - og kaffe og kage. Er vejret fint besøger vi "de syngende træer" v. Hotel Hvide Hus. Turen koster 200 kr - (foruden drikkevarer) - vi betaler i bussen. Vi er hjemme i Overlade ca. kl. 17. Tilmelding hos Egon Nielsen eller Dorthe Bang (9867 8006 eller dob@km.dk) - senest mandag d. 22. august.
details Flere detaljer..

title Fællesspisning på Overlade Friskole

date Onsdag d. 7. september 2016
time 18:00 - 20:30
venue Overlade Friskole
url Link
description Pris 50 kr. Børn under 12 er gratis.
details Flere detaljer..

title Reception på Overlade Friskole

date Fredag d. 9. september 2016
time 13:00 - 17:00
venue Overlade Friskole
url Link
description Kom og vær med til at fejre opstarten af Overlade Friskole. Vi vil gerne se elever, forældre, personale, samarbejdspartnere, foreninger, byens borgere og venner af friskolen til reception.
details Flere detaljer..

title Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg

date Tirsdag d. 13. september 2016
time 19:00 - 20:30
venue Konfirmandhuset
description Kom og hør om menighedsrådets arbejde – og gør din indflydelse gældende.
Menighedsrådet er vært for kaffe og kage.
details Flere detaljer..
 
Henvendelser vedr. bykalenderen rettes til info@lokaltindblik.dk